Վարչա - հասարակական ոլորտ
 • ՀՀ Կառավարական թիվ 3 շենք
 • Երևանի Քաղաքապետարան
 • ՀՀ Ազգային Ժողովի նիստերի դահլիճի վերակառուցում
 • Օդանավակայան Ստեփանակերտում
 • ՂՀ Նախագահի նստավայրի արարողակարգի դահլիճի վերակառուցում Ստեփանակերտում
 • Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միության վարչական շենքի կառուցում Երևանում
 • ՙԷփիջի Տեխնոպարկ՚ - ի շենքի հիմնակմախքի կառուցում Երևանում
 • Հայաստանի Գիտությունների ակադեմիային կից վարչական շենքի կառուցում Երևանում
 • Մ. Հերացու անվան Բժշկական Պետական Համալսարանի էներգակենտրոնի կառուցում Երևանում
 • Բիզնես կենտրոնի հիմնակմախքի կառուցում Երևանում
 • ՙՊեպսի՚ գործարանի վարչական և արտադրական շենքերի հիմնակմախքների կառուցում Երևանում
 • ՙՀորիզոն 95՚ ՍՊԸ – ի վարչական շենքի կառուցում և արտադրական բազայի կառուցապատում Երևանում
 • ՀՀ Կառավարությանն առընթեր Կադաստրի պետական կոմիտեի ՙԵրևան՚ և ՙԱրաբկիր՚ մասնաճյուղերի հիմնանորոգում
 • ՀՀ Կառավարությանն առընթեր Պետական եկամուտների կոմիտեի Վարչական շենքի հիմնանորոգում