Հավաստագրեր, պատվոգրեր, դիպլոմներ և շնորհակալագրեր
 • ՀՀ կառավարության Որակի դիպլոմ՝ կառավարման արդյունավետ մեթոդների ներդրման և որակի
         ապահովման համար
 • Երևանի քաղաքապետի պատվավոր դիպլոմ 
 • ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի շնորհակալագիր՝ քաղաքաշինության մեջ մեծ վաստակի և ակտիվ
         գործունեության համար 
 • Հայաստանի ճարտարապետների միության Պատվավոր դիպլոմ՝ ճարտարապետության մեջ մեծ ավանդի
          համար, իսկ ընկերության գլխավոր տնօրենին՝ միության պատվավոր անդամի վկայագիր:
 • ISO 9001 : 2000 հավաստագիր