Capital

CONSTRUCTION

architectural & art

DESIGN

Production

Գործունեություն

Իր հիմնադրման պահից առ այսօր  “Հորիզոն-95”  ՍՊԸ-ն իրականացնում է շինարարական և վերակառուցման աշխատանքներ, ինչպես Հայաստանի տարածքում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս:  իր գործունեության տարիների ընթացքում ընկերությունն իրականացրել է բազմաթիվ նախագծեր, ինչպիսիք են`արտադրական, վարչահասարակական, բնակելի շենքերի, հոգևոր-մշակութային օբյեկտների, սպասարկման և առևտրային կենտրոնների շինարարությունը` արդի պահանջներին և միջազգային նորմերին համապատասխան: