Capital

CONSTRUCTION

architectural & art

DESIGN

Production

Շինարարություն
Կապիտալ շինարարություն
Վերակառուցում, վերանորոգում
Ինժեներական համակարգերի և սարքավորումների տեղադրում
Էլեկտրական սարքավորումների տեղադրում և մոնտաժ
Բարեկարգում, կանաչապատում
  • Կապիտալ շինարարություն
  • Վերակառուցում, վերանորոգում
  • Ճարտարագիտական համակարգերի և սարքավորումների տեղադրում
  • Էլեկտրական սարքավորումների տեղադրում և մոնտաժ
  • Բարեկարգում, կանաչապատում