Capital

CONSTRUCTION

architectural & art

DESIGN

Production

Արտադրություն
  • Բետոնի արտադրություն
  • Բետոնե կոնստրուկցիաների, պեմզաբլոկների և

միջնորմային սալերի պատրաստում

  • Փայտամշակում, դռներ, պատուհաններ, կահույքի

արտադրություն

  • Քարի մշակում, երեսապատման սալիկների, եզրաքարերի արտադրություն
  • Մետաղի մշակում, մետաղական իրերի և 

 կառուցվածքների պատրաստում